Surinamekalender

ENGLISH

het bestuur

Winnende foto van de Surinamekalender 2015 - foto: Joke van Vlijmen.
Winnende foto van de Surinamekalender 2015 - foto: Joke van Vlijmen.

 

samenstelling bestuur

2015

Hugo Spijker, voorzitter
Ronald Sanders, secretaris
Ineke Steenwinkel , penningmeester
Marianne Sanders, bestuurslid
Mariella Wielingen-Steeman, bestuurslid
Anneke Olden - bestuurslid
Rob Jansen, bestuurslid in Paramaribo
Patricia Etnel, bestuurslid in Paramaribo
Ronny Kranenburg, bestuurslid in Paramaribo

Oud-bestuursleden met een rol op de achtergrond:
Cor de Lange, verzorgt presentaties en exposities.

Ereleden van de kalender: Nel Ton-Baan (grondlegster) en Hans van Halem (ex-voorzitter).
De bestuursleden zijn allen vrijwilligers, zij worden niet betaald voor hun werkzaamheden. Bij de Stichting Surinamekalender is daarnaast nog een klein aantal andere vrijwilligers actief buiten het bestuur. Er zijn ca. 250 donateurs.

Doelen van de Stichting Surinamekalender.

Per jaar is ca. 5.000 tot 10.000 Euro beschikbaar voor de projecten. De bijdrage per project bedraagt doorgaans ca. 500-1.000 Euro.In Suriname bestaan onder meer contacten met organisaties en instellingen als de Huber Stichting, Kennedy Stichting, Stichting Worian Uwaponaka, de Stichting Umari, de Nationale Vrouwenbeweging, de Rotary Club Paramaribo en de Nederlandse ambassade. De contacten zijn deels incidenteel, deels structureel / langdurig.

Ook in Nederland bestaan contacten met allerlei organisaties, zoals Zeister Zendingsgenootschap, Stichting Corantijn, Stichting Vrienden van Christoforus, Stichting TRIS-kontakten en de Surinaamse Ambassade.

De stichting verzorgt in Nederland en Suriname foto-exposities en presentaties.


Bij onderwijsprojecten op basisscholen biedt de stichting ondersteuning met foto's, demonstratiemateriaal en een presentatie voor de klas door ons oud-bestuurslid Cor de Lange.